در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


سرویس و نگهداری استخر:

فنی مهندسی قطراب سازه با کادر فنی مجرب در امر نگهداری استخر و سرویس ماهیانه آماده ارائه خدمات می باشد.

1- در امر نگهداری کنترل میزان PH (بین 7.2 تا 7.8 که PH مایع درون چشم انسان 7.4 است). کمتر بودن PH و اسیدی شدن آب باعث تورم چشم و خورندگی لوازم استخر می شود. از طرفی افزایش PH باعث کدری آب و رسوب در کف استخر است.

2- کنترل سختی: عامل سختی کلسیم و منیزیم داخل آب می باشد که میزان مناسب سختی آب ppm 200 تا 400 می باشد. که برای تنظیم آن از سختیگر در ورودی آب استخر جهت کاهش آن استفاده کرد.

3- کنترل کلر: کلر در آب با 7.2 PH: بهترین اثر را خواهد داشت که باید ppm 1 تا 0.5 غلظت در آب داشته باشد و حفظ آن با تست آب به صورت دوره ای قابل انجام می باشد. کلر انواع مختلف کهبه صورت مایع، کلر دانه ای، کلر قرصی، کلر تولیدی از دستگاه مولد کلر می باشد که در موارد مختلف قابل استفاده است.طراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان