در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


سونای خشک:

شامل اتاق چوبی و یک هیتر می باشد که به دو صورت قابل گرم کردن می باشد:
1- هیتر برقی
2- هیتر گازی
در هیتر برقی فقط رساندن یک کابل برق تا دستگاه آن کافی می باشد. اما در هیتر گازی نیاز به دودکش و رساندن لوله گاز و برق می باشد.طراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان