در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


ساخت استخر

تاریخچه استخر:

در روم و یونان باستان استخرهایی جهت آموزش مهارت های نظامی برای پیروزی در نبردهای دریایی ساخته می شد که عمدتا این استخرها در کاخ های امپراتورهای روم باستان یافت شده است. از نظر واژه شناسی کلمه "Pool" از واژه لاتین "Piscina" به معنی حوض نگهداری ماهی یا حوض شنا گرفته شده است. بزرگترین استخر موجود در رکورد کتاب گینس استخر San Alfonsodelmar است که در ساحل مرکزی کشور شیلی قرار دارد و m1013 و هشت هکتار مساحت دارد.

انواع استخر از نظر کاربری به 10 دسته تقسیم می شوند:
1) استخر اقیانوسی
2) استخر خصوصی
3) استخر عمومی
4) استخر قهرمانی
5) استخر کودکان
6) استخر تفریحی
7) استخر غواصی
8) استخر تمرینی
9) استخر درمانی
10) استخر بیکران

استخرها به دو شکل روزمینی و زیرزمینی قابل اجرا هستند. مراحل ساخت استخر شامل:

1- جانمایی استخر:

اولین گام برای جانمایی استخر تعیین سرپوشیده یا سرباز بودن آن می باشد که ملاحظات زیر را باید در نظر گرفت:
سرپوشیده :
الف) کنترل رطوبت نسبی و دمای استخر.
ب) تامین نور و روشنایی مورد نیاز استخر
ج) آب بندی سازه استخر
سرباز:
الف) جانمایی در مکانی با بیشترین بهره وری از گرمای خوشید
ب) جانمایی در مکانی که موانعی مانند حصار، ساختمان و ... به عنوان بادشکن عمل کند تا شناگران پس از خروج از آب، کمتر در معرض جریان هوا قرار گیرند.
ج) باید در نظر گرفت که اطراف استخر، درختان زیادی وجود نداشته باشد تا ریزش برگ و صمغ درختان هزینه زیادی جهت تمیز کردن استخر دربرگیرد.

2- طراحی استخر :

طراحی استخر شامل تعیین ابعاد استخر با توجه به تعداد شناگران می باشد و محاسبات سازه ای کاسه استخر و سپس محاسبه تاسیسات مکانیکال و الکتریکال آن می باشد. و در نهایت طراحیمعماری استخر که بخش بسیار مهم ان قسمت می باشد.

3- اجرای استخر:

این بخش شامل:
1- گودبرداری کاسه استخر
2- آرماتور بندی
3- لوله گذاری کاسه استخر
4- بتون ریزی
5- آببندی کاسه استخر
6- سرامیک کاری
7- اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
8- نصب سیستم رطوبت گیر و تهویه فضای استخرطراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان