در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


بازسازی، نیاز استخرهای خانگی

استخرهایی که از جنس بتن ساخته می شوند، توسط میلگرد مسلح می شوند و لوله های عبوری از کف و یا بدنه آنها فلزی یا پلاستیکی می باشند. در استخر عموما طراحی باید به گونه ای باشد که گرمایش استخر طی 48 الی 72 ساعت انجام پذیرد. علی رغم در نظر گرفتن این نکات به دلیل تفاوت در انبساط طولی اجناس مختلف استفاده شده در استخر بتنی، با وجود آمدن خلل و فرج در سطوح و ایجاد شکاف های ریز در سطح استخر به مرور شروع به نشتی دادن از استخر کرده و سطح آب استخر کم می شود و خطر نفوذ آب به اطراف بدنه و مخصوصا در ساختمان ها به دلیل ساخت استخر در پایین ترین طبقه ساختمان، آب به زیر فونداسیون نفوذ کرده و موجب نشست ساختمان می گردد. از این رو نیاز است که هرچند سال (معمولا 8 تا 12 سال) بازسازی استخر انجام شود. اما در استخر فلزی از این جهت به دلیل یکسان بودن تمامی سطوح گرمایش و سرمایش در تمامی سطوح یکسان نجام شده و آسیب نمی بیند. هرچند که در استخرهای فلزی عمر بدنه خیلی کمتر از استخر بتنی است.
طراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان