در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


استخر کودکان:

عموما به استخرهایی که با عمق کم ساخته می شوند، استخر کودکان گفته می شود که طبق استاندارد در ایران حداکثر عمق cm90 و در آمریکا cm60 می باشد و عرض آن 7 متر و طول آن 6/16 تا 20 متر می باشد که در عرض 7 متری آن پله جهت ورود کودکان به استخر در نظر گرفته می شود.


برای آشنایی با سایر انواع استخرها کلیک کنید:
1) استخر اقیانوسی
2) استخر خصوصی
3) استخر عمومی
4) استخر قهرمانی
5) استخر کودکان
6) استخر تفریحی
7) استخر غواصی
8) استخر تمرینی
9) استخر درمانی
10) استخر بیکرانطراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان