در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


استخر قهرمانی:

مشخصات استخرهای قهرمانی طبق استاندارد تعیین شده فدراسیون بین المللی شنا(FINA) تعیین می شود که طول این استخرها 25 یا 50 متر بوده و عمق آنها35/1 متر می باشد و باید به صورت سرپوشیده اجرا شود تا در تمام فصول قابل استفاده باشد. اما استخرهای المپیک طبق استاندارد (FINA) با طول m50 و عرض 25 متر می باشدکه عرض آن به 8 خط 5/2 متری تقسیم می گردد و اطراف استخر به فاصله 5/2 متر فضا بوده و دمای آب 25-28 سانتی گراد می باشد. روشنایی فضا به طور متوسط lux500/1 می باشد.


برای آشنایی با سایر انواع استخرها کلیک کنید:
1) استخر اقیانوسی
2) استخر خصوصی
3) استخر عمومی
4) استخر قهرمانی
5) استخر کودکان
6) استخر تفریحی
7) استخر غواصی
8) استخر تمرینی
9) استخر درمانی
10) استخر بیکرانطراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان