در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


استخرهای غواصی:

آموزش علوم و فنون شنا در زیر آب دریا که توسط کنفدراسیون جهانی غواصی CMAS ارائه می شود که این علوم ابتدا در استخرهای مخصوص این امر انجام می شود. مشخصات ساخت این استخر باید طبق استاندارد BACS انجام پذیرد. عموما تیم های غواصی 5 نفره بوده و مستلزم وجود فضایی با ابعاد 6/3*5 متر بوده که با عمق 5/1 متر برای تمرینات ساده اجرا می شود.


برای آشنایی با سایر انواع استخرها کلیک کنید:
1) استخر اقیانوسی
2) استخر خصوصی
3) استخر عمومی
4) استخر قهرمانی
5) استخر کودکان
6) استخر تفریحی
7) استخر غواصی
8) استخر تمرینی
9) استخر درمانی
10) استخر بیکرانطراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان