در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


استخرهای درمانی:

قدمت استفاده از آب جهت درمان به حدود چهارهزار سال پیش از میلاد مسیح بازمی گردد که با استفاده از یخ، بخار، آب گرم و آب سرد جهت بهبود شرایط فیزیکی بدن استفاده می شوند.
استخرهای درمانی به 4 دسته زیر تقسیم می شوند:
الف) استخرهای آب گرم:
1-استخرهای گردابی
2-استخرهای هوایی

ب) سونای خشک و بخار
ج) حوضچه آب سرد
د) استخر آب گرم طبیعی

الف) استخرهای آب گرم
استخرهای آب گرم به نام "Hot lub" در جهان شناخته شدها ند که به دو دسته گردابی و هوایی تقسیم می شوند. استخرهای آبگرم گردابی یا همان جکوزی توسط هفت برادر ایتالیایی در آمریکا در سال 1968 به نام شرکت جکوزی به تولید انبوه رسیدند که ایجاد فشار در قسمت های گردن، ساق پا و کمر باعث گردش خون در این نواحی می شوند. استخرهای آبگرم هوایی توسط یک بلویر، هوا را به آب تزریق می کنند که از کف استخر هوا دمیده شده و با عبور از روی پوست بدن تاثیر ماساژ گونه ملایمی دارند. اما به دلیل هزینه بیشتر نسبت به جکوزی ها با اقبال کمتر روبرو شده اند.


برای آشنایی با سایر انواع استخرها کلیک کنید:
1) استخر اقیانوسی
2) استخر خصوصی
3) استخر عمومی
4) استخر قهرمانی
5) استخر کودکان
6) استخر تفریحی
7) استخر غواصی
8) استخر تمرینی
9) استخر درمانی
10) استخر بیکرانطراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان