در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


استخرهای تمرینی:

اسامی دیگر این نوع استخر، ماشین شنا، سیستم شنا و استخرهای شنای مقاومتی می باشد که حدود 25 سال است که مورد استفاده قرار می گیرد. اساس کار این استخرها با کارکرد یک پمپ و پمپاژ آب در خلاف جهت شنای شناگر می باشد، که هرچه شناگر شنا کند، در جای خود ثابت باقی می ماند و احساس شنا در یک دریای بیکران (استخر بی نهایت یا Endless Pool) به شناگر القا می شود. ابعاد آن 5*5/2 متر و عمق 5/1 متر می باشد.


برای آشنایی با سایر انواع استخرها کلیک کنید:
1) استخر اقیانوسی
2) استخر خصوصی
3) استخر عمومی
4) استخر قهرمانی
5) استخر کودکان
6) استخر تفریحی
7) استخر غواصی
8) استخر تمرینی
9) استخر درمانی
10) استخر بیکرانطراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان