در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


استخر تفریحی:

این استخرها جهت تفریح و سرگرمی می باشد که عموما به عنوان پارک های آبی شناخته شده هستند.


برای آشنایی با سایر انواع استخرها کلیک کنید:
1) استخر اقیانوسی
2) استخر خصوصی
3) استخر عمومی
4) استخر قهرمانی
5) استخر کودکان
6) استخر تفریحی
7) استخر غواصی
8) استخر تمرینی
9) استخر درمانی
10) استخر بیکرانطراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان