در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


استخرهای بیکران(آبگیرهای طبیعی)

در این نوع استخرها آب گرم از دل زمین به همراه مواد معدنی خارج می شود و قابلیت درمانی بسیار زیادی دارند.


برای آشنایی با سایر انواع استخرها کلیک کنید:
1) استخر اقیانوسی
2) استخر خصوصی
3) استخر عمومی
4) استخر قهرمانی
5) استخر کودکان
6) استخر تفریحی
7) استخر غواصی
8) استخر تمرینی
9) استخر درمانی
10) استخر بیکرانطراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان